• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gecertificeerde bedrijfsvoering

Friso brengt verantwoord ondernemen in de praktijk. Dat doet zij door doeltreffend beleid en certificering van milieu, duurzaamheid en kwaliteit. De ISO 9001:2008- en VCA**-certificering en de daaruit voorktomende risico-inventarisaties met de FSC-certificering bewijzen dat Friso wetten en regels in het kader van duurzaamheid en kwaliteit gericht toepassen.

Bij de realisatie van de bouwprojecten past Friso duurzame toepassingen toe. Ook krijgen jongeren en langdurig werklozen de kans toe te treden in het arbeidsproces. Hiervoor biedt Friso leerling- en reïntegratie werkplaatsen op de bouwlocatie aan.

Continuïteit en kwaliteit boven winstmaximalisatie

“Duurzaamheid is voortdurend ervoor zorgen dat bij de verdere ontwikkeling van de economie er met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt om te zorgen dat ook onze kinderen (de volgende generaties) prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien.”

Friso is voortdurend op zoek naar de balans tussen de economische prestaties, de sociale kant en de ecologische randvoorwaarden. De visie van Friso is: "Continuïteit en kwaliteit boven winstmaximalisatie". Het gaat niet alleen om economische prestaties, maar vooral om de voortzetting van het bedrijf. Zo kan Friso een bijdrage aan de samenleving blijven leveren. Dat doet zij als werkgever van de Friso medewerkers in het bijzonder, maar ook door het creëren van werkgelegenheid in de bouwsector in het algemeen.

Lagere milieubelasting

Friso realiseert projecten in de bebouwde omgeving waaraan behoefte is vanuit de maatschappij. Daarbij wordt binnen elk project, in samenspraak met de opdrachtgever, gekeken naar de ecologische consequenties. Steeds vaker worden oplossingen bedacht om de energievraag terug te dringen. Zo worden bijvoorbeeld materialen toegepast met een lagere milieubelasting.

CO2-ladder

Om de milieubelasting van de eigen organisatie (de zogenaamde 'footprint') te verkleinen doet Friso mee aan de CO2-ladder.

Meer lezen? Download dan hier onze MVO-brochure.