• Friso Bouwgroep
 • Pieter Zeemanstraat 9
 • Postbus 49

Schadeherstel

 

Afhandeling Schadegevallen

Een opname van een schademelding ziet er in principe als volgt uit:

 • Schade registratie en digitale foto-opnamen van de schade/gevolgschade.
 • Onderzoek naar oorzaak (voor zover mogelijk).
 • Daarna  wordt beoordeeld of de schade onder de dekking valt.

In principe hangt het van de oorzaak van de schade af of deze onder de dekking van de polis valt.

Friso kan niet overgaan tot herstel in de volgende gevallen:

 • Gemelde schade komt niet overeen met de geconstateerde schade.
 • Schadeis  niet plotseling en/of onvoorzien opgetreden.
 • De schade valt u aan te rekenen valt, bijvoorbeeld wanneer u vergeten bent de kraan dicht te draaien of de ramen/deuren dicht te doen waardoor waterschade is ontstaan.
 • Drukverlies cv-ketel zonder gevolgschade.
 • Gesprongen vulslang van de cv-installatie als deze permanent onder druk was aangesloten.
 • Overduidelijk achterstallig onderhoud.
 • Constructiefouten (tenzij schade na meer dan 10 jaar ontstaat).
 • Vochtdoorlating door muren/vloeren.
 • Vorstschade aan gevels.
 • Slecht tegel- en/of kitwerk.
 • Condensproblemen.
 • Schimmelvorming.
 • Verzakkingen.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade.

 

Geen gevolgschade? Geen vergoeding!

Is er geen gevolgschade, dan komt het herstel van de oorzaak niet voor vergoeding in aanmerking. De kosten voor de opname en het opsporen van de lekkage (inclusief hak- en breekwerk en het herstel daarvan) zijn wel verzekerd. Het herstellen van de lekkage aan leidingwerk wordt tot een vast bedrag gedekt. Komt het herstel daarboven dan zal door de schaderegelaar bepaald worden of dit voor rekening van de verzekeraar is of voor uw rekening. Na overleg en wanneer u opdracht heeft gegeven voor herstel ontvangt u dan van ons een factuur voor het herstel.

 

Schadeafhandeling

Wanneer de schade onder de dekking valt dan zal direct herstel van de schade plaats vinden. Voor verder schadeherstel wordt direct een afspraak met u gemaakt. Kunnen wij de schade niet direct herstellen? Dan treffen wij noodmaatregelen om te voorkomen dat er meer schade zal ontstaan. Wanneer de schade afgehandeld kan worden is vooral afhankelijk van de materialen die nodig zijn en de levertijd daarvan.

 

Wel of geen dekking

Het kan gebeuren dat onze servicemedewerker niet kan bepalen of de schade en gevolgschade onder de dekking van de polis vallen. In dat geval zal na de opname overleg plaatsvinden tussen onze medewerker en uw verzekeraar. De bevindingen en foto's worden daarbij gebruikt. Soms kan het voorkomen dat onze servicemedewerker de zaak direct telefonisch met de verzekeraar kan afdoen. Pas als er duidelijkheid is over de vergoeding dan gaan wij tot reparatie over. Daarover ontvangt u van ons zo snel mogelijk bericht. Tot die tijd zorgen we ervoor dat de schade niet groter wordt en treffen wij daarvoor voorzieningen.

 

Stormschade

Het eigen risico bij storm verschilt per polis en per verzekeraar. Daarom geldt hiervoor een aparte procedure. Er is sprake van storm bij minimaal windkracht 7 ( 14m/sec ). Dit eigen risico wordt door uw verzekeraar bij u in rekening gebracht. Als de schade kleiner is dan uw eigen risico dan zult u de kosten voor het herstel volledig zelf moeten betalen. U ontvangt dan van ons een factuur voor het herstel. De staat van onderhoud van het gebouwde kan mede een oorzaak zijn voor de schade. Als er sprake is van achterstallig onderhoud dan is de schade, veroorzaakt door de storm, niet verzekerd.

 

Asbest

Indien het bij u bekend is dat er asbest aanwezig is op de schadelocatie vragen wij u dit direct aan onze medewerkers te melden. Wanneer onze medewerkers asbest waarnemen of vermoeden dat asbest aanwezig is dan verrichten wij geen werkzaamheden. Er wordt dan eerst door een extern bureau een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport vormt de basis voor het herstel.

 • Er is geen asbest, schadeherstel vindt normaal plaats na afspraak
 • Er is asbest, als eerste moet een sanering met aansluitend een vrijwaring moeten plaats vinden voordat overgegaan kan worden tot schadeherstel. In de meeste gevallen zal, zodra er sprake is van asbest, een expert worden ingeschakeld.
 •  

Herstel van de schade / gevolgschade op bestaand kwaliteitsniveau

In principe wordt altijd alleen de schade hersteld tot het bestaande kwaliteitsniveau. Wanneer dit nodig is worden onherstelbaar beschadigde materialen vervangen. Daarvoor gebruiken wij voor zover dat mogelijk is altijd de oorspronkelijke materialen. Alleen zaken die kapot zijn of schade hebben worden vervangen. Daaronder valt ook de schade door het hak- en breekwerk dat nodig was voor onderzoek of reparatie. Bij vervanging van materialen is er kans op kleur- /tint- en/of structuurverschillen door verkleuring en/of gewijzigde productieprocessen. Het voorkomen van deze verschillen valt niet onder de dekking van de polis en is inherent aan schadeherstel in natura.

 

Extra werkzaamheden? Dat kan.

Wenst u een verbetering ten opzichte van het bestaande kwaliteitsniveau, of wilt u aanvullende werkzaamheden door ons laten verrichten. Dan is dat altijd bespreekbaar. Er zijn in dat geval twee opties:

 1. U verstrekt een regie-opdracht en onze medewerkers noteren op een aparte werkbon de besteedde uren en materialen. Deze bon tekent u na afloop van de werkzaamheden. U ontvangt van ons een aparte factuur voor de werkzaamheden/leveringen.
 2. Wij verstrekken u een offerte voor de werkzaamheden en nadat u akkoord bent zullen de werkzaamheden worden ingepland. Na afloop ontvangt u van ons een factuur.

 

Schade-expert inschakelen

Wanneer het schadeherstel boven een door de verzekeraar gemaximeerd bedrag komt en wanneer onze medewerkers twijfelen over de oorzaak en/of de waarde van het beschadigde dan schakelen wij een verzekeringsexpert in. Deze zal op locatie een opname doen. Zijn bevindingen worden vervolgens leidend in de afhandeling. Pas na zijn rapport en goedkeuring volgt herstel, een afwijzing van de schade, of een bedrag als compensatie van de schade. Wanneer u het niet eens bent met de door ons voorgestelde herstel-/reparatiewerkzaamheden of onze bevindingen dan kan er ook een expert worden ingezet.

 

Werkprocedure

De herstel-/vervangingswerkzaamheden worden volgens de ARBO-wetgeving uitgevoerd. Dit houdt in dat voor werkzaamheden op een dak of onder de vloer altijd minimaal 2 mensen nodig zijn en dat er bij werkzaamheden op hoogte veelal een rolsteiger of hoogwerker ingezet wordt. Wilt u de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden zoveel mogelijk vrijmaken? Zo hebben onze medewerkers voldoendevrije werkruimte en kan het herstel sneller plaatsvinden. ( b.v. vensterbanken leeg , gordijnen/zonwering verwijderd) Onze medewerkers en onderaannemers proberen zo schoon mogelijk te werken en nemen na afloop het afval en restmateriaal mee. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan altijd enige vuilvorming van de werkzaamheden ontstaan. Na afloop vragen onze medewerkers en de namens ons ingeschakelde onderaannemers u de werkbon met daarop de gewerkte uren en gebruikte materialen te tekenen, dit is voor de afhandeling naar uw verzekeraar. Tevens vragen zij u of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd.

Heeft u naar aanleiding van onze werkzaamheden, of de bovenstaande tekst nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze servicemedewerkers. U kunt hen bereiken via telefoonnummer: 088 - 429 00 00.